فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 6

کتاب آموزش زبان چینی Get Talking Chinese

کتاب آموزش زبان چینی Get Talking Chinese آموزش زبان چینی مانداراین مقدماتی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین کتاب Open Forum 1 2 3

جواب تمارین کتاب Open Forum 1 2 3

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان چینی The Routledge Intermediate Chinese Reader سال انتشار (2013)

کتاب آموزش زبان چینی The Routledge Intermediate Chinese Reader سال انتشار (2013)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب دبیر New Total English Advanced

کتاب دبیر New Total English Advanced

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

متن فایل صوتی کتاب دانش آموز Passages 1 - ویرایش دوم

متن فایل صوتی کتاب دانش آموز Passages 1 - ویرایش دوم

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Beyond Methods :Macrostrategies for language teaching

ماورای روش تدریس:کتاب استراتژی های کلان در تدریس زبان انگلیسی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب زبان شناسی کاربردی و آموزش مدرس زبان

کتاب Applied Linguistics & Language Teacher Education

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بسته کامل آموزش درس اول زبان انگلیسی پایه نهم ( شخصیت: PERSONALITY)

کتاب زبان انگلیسی پایه نهم از 6 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس اول این کتاب در قالب 1 ویدئو و در مدت زمان 66 دقیقه تدریس شده است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بسته کامل آموزش درس چهارم زبان انگلیسی 1 دبیرستان ( اتوبوس مدرسه: the school bus )

کتاب زبان انگلیسی اول دبیرستان (نظام قدیم) از 9 درس تشکیل شده است. در این بسته آموزشی کلیه مطالب درس چهارم این کتاب در قالب 7 ویدئو و یک جزوه 9 صفحه ای در مدت زمان 134 دقیقه تدریس شده است.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی