درباره ما

اغلب پروژه های موجود در bestshop منحصرا توسط گروه bestshop پروژه انجام شده است و مشابه آن در سطح اینترنت وجود ندارد.
هزینه تهیه پروژه ها، پایان نامه ها، مقالات ترجمه شده و تحقیق های دانشجویی که در bestshop وجود دارند، به مراتب پایین تر از سفارش همان موضوع و یا موضوع جدید می باشد.